Search & Select ApS

Head of OEM Production BESAT

Head of OEM Production til den Automotive Branche (Group Function).

 - med reference til VP OEM MD/HD.

 

VIRKSOMHEDEN OG SITUATIONEN

Dinex A/S i Middelfart er førende inden for udvikling og produktion af avancerede udstødnings- og emissionssystemer og er OEM leverandør til en række globale producenter. Virksomhedens produktportefølje af systemer har betydet, at produkterne i dag afsættes til flere af de globalt ledende kunder inden for industrisegmentet. Kunderne anser virksomheden som en strategisk vigtig leverandør, der kan sikre, at deres egne produkter lever op til globale og lokale standarder. 

Forventningen for 2014 er en væsentlig højere omsætning end i 2013 drevet af både akkvisitioner og organisk vækst. Desuden forventes en væsentlig øget indtjening. Den øgede omsætning afstedkommes dels af, at en række projekter vil være afsluttet og sat i produktion. Der beskæftiges globalt over 1.200 medarbejdere i mere end 20 lande.

De globale markeder er i vækst, og udviklingen drives blandt andet i Europa, USA og Asien, hvor stigende miljøkrav indebærer øget efterspørgsel. Virksomheden har i de senere år etableret produktion i flere end 10 lande. 

Virksomheden indgår ofte et samarbejde med kunderne om at udvikle systemer, som er skræddersyet til kundernes produkter. Der er derfor ofte tale om længerevarende udviklingsforløb, som stiller store krav til know-how, teknologi og innovation. 

Virksomheden kan - i modsætning til samtlige konkurrenter - tilbyde en fuldkommen løsning. Dette, kombineret med en global tilstedeværelse og en konkurrencedygtig cost-struktur, gør virksomheden til en attraktiv samarbejdspartner og totalleverandør.

 

STILLINGEN     

Stillingen som "Head of OEM Production" referer til VP OEM MD/HD, der er ansvarlig for bl.a. den danske produktionsenhed.

Stillingen er nyoprettet.

Stillingen indgår i ledergruppen i den danske fabriksenhed med ca. 100 ansatte.

"Head of Production" har det overordnede ansvar for OEM fabrikkerne mht produktivitet, kvalitet og effektiv levering af produkter samt services. Dette tilsikres bl.a. via samarbejde mellem afdelingerne i organisationen. "Head of Production" implementerer politikker og procedurer for planlægning, mål og forretningsmuligheder og kommer med forslag til forbedringer såvel som letter den efterfølgende procesudførelse på OEM fabrikkerne.

"Head of Production" vil være ansvarlig for den overordnede ledelse af faciliteterne med en høj prioritet på at møde leverings-, kvalitets- og produktivitetsforbedringer.

"Head of Production" skal være en fremragende udvikler af mennesker og ved, hvordan man arbejder på tværs funktionelt med forskellige teams af mennesker og samtidig evne at kunne maksimere præstationer og resultater.

"Head of Production" - som er en fremragende "oversætter" af kundernes krav til driften - har det overordnede ansvar for kvalitetsstyringssystemet, produktionen, SOP af nye større produktionsserier, distribution samt for støtten til de faste funktioner.

 

OPGAVEN 

* Lede forbedringer i faciliteterne ism fabrikscheferne og med rapportering til lederen af ​​produktionen.

 
 * Identificere og prioritere forbedringsmål. Udvikle, dokumentere og formidle den detaljerede plan for at opnå målrettede besparelser.


 * Fremstå som "Virksomhedens mand" for eksempel hvis større kunder besøger fabrikkerne ifm strategisk vigtige projekter inden for produktion / kvalitet, hvor den lokale fabrikschef har brug for støtte.


 * Leder af månedlige fabrikschef-fora via Lync for at udveksle "Best Practice" samt for at følge op på aktiviteter, mål og organisationer.


 * Yde coaching og træning for at opbygge effektive og højt ydende teams.

 
 * Fokus på sikkerhedsstandarder for at eliminere evt. potentielle ulykker i fabrikkerne.


 * Overordnet ansvarlig for det årlige budget samt for at nå målene inden for definerede funktionsområder.


 * Styre, planlægge og prioritere Group produktivitets team til at støtte OEM fabrikkerne.

 
 * Styre, planlægge og prioritere SOP teams i perioderne fra "design freeze" til produktionslancering og fra produktionslancering til almindelig drift.


 * Månedlig rapportering til VP og kvartalsvis rapportering til bestyrelsen på forbedringer.

 

Succeskriterier:  

 • Opnå mål indenfor produktivitet, OTD og kvalitetsmål der forbedrer OEM fabrikkerne.
 • Opbygning af en kultur med fokus på kundernes tilfredshed.
 • Opbygning af højtydende teams og "Great place to work" i regionen.

  
DEN IDEELLE KANDIDAT        

 • Minimum 5 års erfaring med produktions-/driftsstyring med betydelig vægt lagt på produktiviteten, kvalitetsforbedringer samt på "working capital". Erfaringer fra den automotive branche foretrækkes.
 • Erfaring fra "Operations performance" forbedringer eller optimering samt evner at arbejde i matrix miljø.
 • LEAN erfaring foretrækkes sammen med viljen til løbende forbedringer.
 • Profitorienteret forståelse.
 • Enestående organisations- og kommunikationsevner med demokratisk ledelsesstil.
 • Praktisk kendskab til kapacitetsplanlægning og logistikstyring.
 • Dokumenteret evne til at håndtere traditionelle produktions-/miljø metoder, evne til at udnytte synergifordele af erfaringer og ny teknologi, metoder, nye processer mm.
 • Dokumenteret lederskabs- & team building færdigheder.
 • I stand til at "deep dive", eksekvere samt være en strategisk tænker. Ansvarlig for at udvikle fabrikken, evne til at konceptualisere et sammenhængende billede af fabrikkerne i fremtiden (6 måneder, et år, to år ...)

  

YDERLIGERE KVALIFIKATIONER          

        

SPROG

Dansk og engelsk på forhandlingsniveau i skrift og tale samt gerne kendskab til tysk.

 

UDDANNELSE

Civ. - M eller P Ing. eller tilsvarende teknisk uddannelse, MBA eller anden højere uddannelse vil være at foretrække.

 

IT

Erfaren bruger af MS Office og ERP-platform - Gerne Concorde XAL.

 

REJSEDAGE

Ca. 80 - 100 dage pr år.

 

BOPÆL

Inden for 1 times kørsel fra virksomheden.

 

Del på:

Region:

 • Region Syddanmark

Jobtype:

Fast

Arbejdstid:

Fuldtid

Arbejdsdage:

Dag

Ansøgningsfrist:

BESAT

Tiltrædelse:

Snarest

Arbejdssted:

5500 Middelfart

Yderligere oplysninger fås hos:

Charlotte Baisgaard

Mobil: +45 5197 3537

Kontoradresse:

Lillevang 80 7190 Billund