Search & Select ApS

Financial Controller med reference til CFO (BESAT/CLOSED)

Har du økonomisk baggrund og interesse for performancerapportering, controlling og regnskab? Kunne du tænke dig at blive en del af Selfinvest Family Office (SIFO) og spille en central rolle i forhold til rapportering, finansiering og økonomistyring? Så er den nyoprettede stilling som Financial Controller en unik mulighed for dig.

Om SIFO
SIFO er et family office, der blev etableret i 2015. SIFO varetager en række interesser for Selfinvest og dennes ejer Torben Østergaard-Nielsen. Selfinvest er moderselskab for det verdensomspændende konglomerat A/S United Shipping & Trading Company (USTC) med hovedsæde i Middelfart.

Afdelingen
Som Financial Controller hos SIFO bliver du en del af regnskabs- og økonomiafdelingen, hvor hovedansvarsområderne er den finansielle og forretningsmæssige controlling af SIFO’s kerneaktiviteter.

Disse består af en bred vifte af investeringsaktiviteter på tværs af aktivklasser, som eks. ejendomme, børsnoterede værdipapirer, Private Equity fonde samt klassiske sportsbiler. Investeringsaktiviteterne har til formål at levere et tilfredsstillende, risikojusteret afkast over tid. Afdelingen spiller en helt central rolle i udarbejdelsen og kvalitetssikringen af performancerapportering vedrørende investeringsaktiviteter både på daglig, månedlig og kvartals- basis samt i forbindelse med aflæggelse af årsregnskaber.

I tillæg til kerneaktiviteterne i SIFO er Selfinvest moderselskab for USTC, der har 60 datterselskaber fordelt på 28 lande. Afdelingen har i den forbindelse en vigtig rolle som finansiel sparringspartner for koncernens datterselskaber både i Danmark og udlandet.

Om jobbet
Du vil blive en del af et team på 4 personer, hvor dit primære fokus bliver opgaver indenfor regnskab, controlling og finansielle analyser. Du bliver et centralt bindeled, som skal bidrage til, at SIFO på alle niveauer får skabt en controlling- og rapporteringsproces på et højt niveau. Du får herudover et stort ansvar ift. den løbende drift samt videreudviklingen af et værdifuldt performancerapporteringssystem, hvor du bidrager aktivt til at kvalitetssikre rapporteringen fra investeringsaktiviteter såvel som udarbejdelse af materiale og rapporter til ledelse og ejer. 

Samtidig bliver du medansvarlig for følgende
* Central stakeholder i udarbejdelse af månedsregnskaber og budgetter 
* Rapportering vedr. investeringsaktiviteter 
* Controlling af datterselskaber
* Udarbejdelse og videreudvikling af koncernrapportering
* Identificere og implementere udviklingstiltag i relation til rapportering på
  økonomiområdet
* Sikre et robust kontrolmiljø og en kvalitativ månedsafslutning
* Dokumentere forretningsgange, der kan underbygge og sikre et velfungerende
   internt kontrolmiljø
* Sikre en god dialog og samarbejde med interne såvel som eksterne
   samarbejdspartnere
 

Hvem er du?
Vi ser gerne, at du har oparbejdet 3-5 års relevant erfaring som controller eller lignende fra en familieejet koncern, hvor du med succes har oparbejdet kendskab til controlling af en bred portefølje af investeringer. Du har en solid finansiel og investeringsmæssig forståelse, og er motiveret af at løse komplekse problemstillinger.

Du har mod på/evner til at tilføje SIFO regnskabs- og rapporteringsmæssige kompetencer, som skal løfte det faglige niveau. Du skal kunne medvirke til, at nye tiltag på økonomiområdet implementeres, samt at økonomirapportering og analyser udvikles således, at det kontinuerligt er tidssvarende og på et kvalitativt højt niveau.

Du er serviceminded, udadvendt og evner at skabe tillid. Du besidder interessen og evnen for at yde support til afdelingens øvrige medarbejdere. Relevant sparring både internt såvel som med eksterne samarbejdspartnere eks. revisorer og kapitalforvaltere vil falde dig naturligt.

Det er vigtigt, at du motiveres af både små som store opgaver/problemstillinger, og at fokus altid er på at løse opgaven i høj kvalitet uanset opgavens art.

Det er afgørende, at du som kommende Financial Controller i SIFO har et naturligt højt drive kombineret med en solid værktøjskasse og en god IT- og systemforståelse. Det forventes, at du løbende byder ind med faglig kompetence og personlige egenskaber og således spiller en væsentlig rolle i videreudviklingen af SIFO’s regnskabs- og økonomifunktion.

Du vil blive en del af en arbejdsplads med 14 højt engagerede og motiverede kollegaer, hvor samarbejde, hjælpsomhed, diskretion og loyalitet vægtes højt.

Kvalifikationer
* Relevant uddannelse, f.eks. HD, cand.merc.aud. eller lignende
* Besidder en veludviklet forretnings- og regnskabsmæssig forståelse
* Kendskab til koncernregnskaber og udarbejdelse heraf 
* Interesse for interne kontroller og internt kontrolmiljø
* Besidder interesse og flair for investeringsverdenen
* Gode IT-kundskaber og superbruger i Excel 
* Behersker engelsk i både skrift og tale  

Du kan forvente
En attraktiv og udfordrende stilling i et dynamisk miljø. Et selvstændigt og ansvarsfuldt job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling blandt gode og dygtige kollegaer. 

Om Selfinvest ApS
Selfinvest ApS er ejet af Torben Østergaard-Nielsen og moderselskab for det verdensomspændende konglomerat USTC A/S med 60 datterselskaber fordelt på 28 lande.

Læs gerne mere om USTC-koncernen på www.ustc.dk.

Selfinvest ApS, med hovedsæde i Middelfart, omsatte i seneste regnskabsår for 46 mia. kr. og har en egenkapital på 3,8 mia. kr. 

Udover at være moderselskab for USTC, har Selfinvest ApS også det formål, via SIFO som familiekontor, at varetage ejerens interesser indenfor finansielle investeringer, ejerskab af ejendomme og øvrige virksomheder. Desuden varetager og udfører SIFO en række drifts- og serviceopgaver for koncernen. 

Del på:

Region:

  • Region Syddanmark

Jobtype:

Fast

Arbejdstid:

Fuldtid

Arbejdsdage:

Dag

Ansøgningsfrist:

BESAT/CLOSED

Tiltrædelse:

Asap.

Arbejdssted:

DK-5500 Middelfart.

Yderligere oplysninger fås hos:

Charlotte Baisgaard

Mobil: +45 5197 3537

Kontoradresse:

Lillevang 80 7190 Billund